Kurumsal Çalışmalar

[tlt_nivo_slider category=”sample-category-7″ image_type=”image-990-300″]
 

[tlt_layout layout=”50×50″]
[tlt_layout_column]
İstihdam Çalışmalarının Yürütülmesi
Raylı Sistemler Mühendisliği’nin tanıtımı ve istihdamına yönelik kurum ve firmalar bilgilendirilmektedir. Çalışmalarımız neticesinde TCDD tarafından Kasım 2017’de bölümümüze istihdama yönelik kontenjan açılmıştır.

Nitelik Kodunun Tanımlanması
Tarafımızın ilgi ve takipleri sonucunda  DPB tarafından ”4981” nitelik kodu Raylı Sistemler Mühendisliği için tanımlanmıştır.

İhale Şartnamelerinin Düzenlenmesine Dair Öneriler
Sektörde kalifiye insan gücünün çalışması ve personel deneyiminin sürdürülebilirliği için alan uzmanlarının çalıştırılması gerekmektedir.
Bu amaçla raylı sistemler alanında düzenlenen mal, hizmet ve yapım ihale yönetmeliklerinde, DDGM tarafından hazırlanan yönetmeliklerinde düzenlemeler yapılabilir. Bu düzenlemelerle özel sektörde Raylı Sistemler Mühendisi bulundurma ve çalıştırma zorunlu hale getirilebilir.
Öneri talepleri tarafımızdan ilgili kurumlara, firmalara iletilmiştir ve takibi yapılmaktadır.
[/tlt_layout_column]
[tlt_layout_column]
Marka Yönetimi
Raylı Sistemler Derneği olarak, raylı sistemler sektöründe, kurumsal kimlik çalışmalarımızla, derneğin kalite yönetimi planlanmakta ve uygulanmaktadır.

İş Birliklerinin Geliştirilmesi
Raylı Sistemler Derneği ilgili kurumlar ve şirketler ile tüzel ilişkilerin sağlanması ve karşılıklı iş birliğinin arttırılması için kurumsal faaliyetler yürütmektedir.

Mali İşlerin Yürütülmesi
Muhasebe ve finans işlemlerinin yürütülmesi ve yönetilmesi süreçlerinden, aynı zamanda eğitim ve etkinliklerin mâli bütçelerinin ayarlanması ve sponsorluk çalışmaları yürütülmektedir.
[/tlt_layout_column]
[/tlt_layout]