Değerli Üyelerimiz,

Derneğimizin 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 10.00’da Dernek Merkezi olan 1016. Sokak No: 2/9 Karabük/Türkiye adresinde aşağıda belirtilen gündem çerçevesinde yapılacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 24 Ağustos 2018 Cuma günü saat 10.00’da 1016. Sokak No: 2/9 Karabük/Türkiye adresinde aşağıda belirtilen gündem çerçevesinde yapılacaktır.

Asıl üyelerimizin toplantıya katılmalarını, katılım durumlarının baskanlik@rsd.org.tr adresine e-posta atarak ya da +90 544 642 80 90 telefonu arayarak bildirilmesini önemle rica ederiz.

GÜNDEM
1-    Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Yönetim Kurulu Başkanı’nın 2.Olağan Genel Kurulu açılış konuşması,
2-    2. Olağan Genel Kurul Divan Başkanı, Divan Başkan Yardımcısı, iki Divan üyesinin seçimi ve Olağan Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti’ne yetki verilmesi,
3-    Genel Kurul Gündemi’nin okunması,
4-    2015 – 2018 mali takvim yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve ibrası,
5-    2015 – 2018 mali takvim yıllarına ilişkin Bilanço, Gelir-Gider tablosunun okunması ve ibrası,
6-    2015 – 2018 mali takvim yıllarına ilişkin Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması ve ibrası,
7-    Tüzük değişikliklerinin okunması ve onaylanması
8-    Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu için Asıl ve Yedek Üyelerinin seçimi,
9-    Dilekler ve kapanış.