Başkanın Mesajı

Değerli Raylı Sistemler Sektörü Paydaşları,

Bir ülkenin demiryolları gelişmiş ise o ülkenin sanayisi, ticareti ve kültürel faaliyetleri gelişmiştir. Bugün demiryolları gelişmiş ülkelere baktığımız da birçok alanda yol aldıklarını görmekteyiz. Demiryolları çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma hedefinin temel unsurudur.
Ülkemiz demiryolları, uzun yıllardır ihmal edilmiş ancak son 15 yılda çok hızlı yol kat etmiştir. Demiryolları, bu coğrafyanın yüz yıllık rüyasıdır ve bu rüya gerçeğe dönüşmekle kalmamış, yapılan yatırımlarla dünyada çok önemli bir konuma gelmiştir
Bu gelişim sürerken, tüm süreçlerin planlı ve uzun vadeli hedefler şeklinde yürütülmesi gerekmektedir. Demiryollarının serbestleşmesi süreci, demiryolu taşımacılığına hız kazandırırken; ülkemiz, demiryolları teknolojisinin millileşmesi hedefini de gütmektedir.
Demiryollarımız yeni teknolojilerle donatılırken, sadece sistemlerin değil, bu bilgi ve tecrübenin de yerlileşmesi ve millileşmesi gerekmektedir. Bu amaçla mühendisler nitelikli bir şekilde yetiştirilmeli ve bu hedefe dahil edilmelidir.
Raylı Sistemler Derneği olarak, ülkemizin raylı sistemler sektörünün gelişmesini, bu gelişimin ve tecrübenin yerlileştirilmesini ve bu alanda nitelikli uzman mühendis ve teknik elemanlar yetiştirilmesini hedeflemekteyiz.
Bu doğrultuda bizlere destek veren tüm kurum ve kuruluşlarla istişare ederek çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

Kemal Faruk Doğan
Raylı Sistemler Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı